PDA

View Full Version : कोन्गो को लुजी नेपाली भाषा फरर बोल्छन्।sushil
24th October 2008, 21:53
http://uk.youtube.com/watch?v=Iaus4846z_Q