यदी तपाईंका नवजात शिशुको हालसम्म चिना जन्मकुण्डली बनेका छैनन् भने हामी कहाँ नेपाली भाषामा परम्परागत चिना लेखिपठाउने व्यवस्था छ। विदेसमा रहेका नेपालीहरुलाई शुल्क रु. $ 50 - मात्र । नेपालमा रहेका नेपालीहरुलाई शुल्क रु ११०० - मात्र । हामीलाई सम्पर्क राख्नुहोस ।
ईमेल:- astrologernepal@gmail.com
http://www.astrologernepal.com