;D,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,HAPPY NEW YR 2068,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,रगत को नाता त साईनो मात्र हो स्वछ मन को परिचय नै प्यारो हुन्छ जन्मने जन्मिने कोख त बेग्ला बेग्ले हो तर मित्रताको बन्धन नै प्यारो हुन्छ जहाँ गीत र संगीत हुन्छ त्यहा नै तिमी रमाउने गर्नु जहाँ दु:ख र पिडा हुन्छ त्यस्लाई तिमी लुकाउने कोशीस गर्नु जहाँ गन्तब्य हुन्छ त्यहा सम्म तिमी पुग्नु यहिछ मेरो तर्फ बाट नयाँ बर्ष २०६८ सल्को शुभकामना

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,proud 2b pakhe(england_hotmale)