वेस्ट लण्डन स्थित कलाकार समूह, एकजना तबलावादक अथवा किबोर्डवादकको खोजीमा छन्। योग्य अनि उत्सुक व्यक्तिले कृपया निम्न फ़ोन नम्बरमा सम्पर्क राख्नु होला ।

यो समूह कुनै आर्थिक अनुसायले उत्प्रेरित नभई, कलाप्रतिको रुचिबाट आबद्धित भएको हो । यद्धपि निकट भविष्यमा आर्थिक रुपमा सक्षम हुने पूर्ण संभावना भएको हुँदा, आबद्धित हुन चाहने कलाकारबाट तत्परता र योगदानको अपेक्षा गरीन्छ ।

अनिश सिंह 07961571670
दिपक श्रेष्ठ 07595 253748