बेलायतको विभिन्न स्थानमा नाटक जिगिषा को प्रदर्शनी गरिंदै