hajur Namaskar

kohi tapai haru help garna saknuhunchh...?
ma yaha (UK ) 2008 dekhi work permit ma as chef kam gariraheko chhu mero visa december 15 /2013 samma chh
november ma ILR ko lagi qualify hun6 mero wife ra chhori lai yaha lyauna khojeko chhu tara mero visa 5 mhina matra
chh yo samaye ma dependant visa ko lagi apply garna sakinchh ki sakidaina...?
Thanks